Recenze

…Kristina Fialová je expertkou na přenášení emocí a síly ukryté v hudbě a provedení extatických pasáží první části Energicamente pro ni bylo naprosto přirozené…

Hudební rozhledy 11/2019

 

… Zvuk nástroje C. A. Testoreho z roku 1745 má kvalitu stradivárek a Fialová jej umí rozehrát ve všech rejstřících. Většina rychlých šestnáctinových pasáží na viole i violoncelle akusticky snadno zaniká (houslisté zlomyslně říkají, že jsou dobře vidět a špatně slyšet), v tomto případě však i se zcela otevřeným Petrofem z nich nezanikla jediná nota, což platilo  i v další skladbě…

Harmonie 4/2019

 

…Hudba obou skladatelů zde zní jako živé svědectví, které má schopnost abstraktními hudebními prostředky ilustrovat to dobré i to špatné v nás. A to je největší přínos nového alba Kristiny Fialové, která hermeneuticky ponornější cestou dospěla blíž k poznání nejen sebe sama a své kulturní identity, ale také k jasnému, interpretačně dokonale výstižnému názoru…

Milan Bátor, ČRo – Vltava 8/2018

 

…violistka Fialová je všeobecně oceňovaná za svůj výrazný interpretační projev, který vyzařuje temperamentem, brilantní tónovou kulturou a inteligencí celkové výstavby. Její dokonalá technika a obrovská muzikalita na sebe nenechaly dlouho čekat…

… Kristina Fialová pak ztělesnila báječně všechny atributy, které její hru předcházejí: přesnost, preciznost, entuziasmus, prožití každého tónu a překrásně modelované hudební fráze…

Ostravan 9/2017

 

…supraphonský debut Kristiny Fialové zjevil, vedle samozřejmé technické vytříbenosti, velký smysl pro stylovou věrnost vyvolených opusů a vyjádření střídmosti svědčící o zvládnutí tajemných sil nástroje…

Hudební Rozhledy 2/2017

 

…v pravém slova smyslu „něhyplná“ krása tónu violy, kreativní agogika a neutuchající proměny dynamiky a tempa daly Hindemithově hudbě nový posluchačsky přitažlivý rozměr…

Hudební Rozhledy 6/2016

 

…Berliozův Harold v Itálii zazněl netypicky na úvod a v jeho violovém partu se zaskvěla Kristina Fialová, vynikající mladá sólistka, která dokázala vytvořit patřičně zasněnou atmosféru sytým znělým tónem a absolutní zvukovou vyrovnaností a kázní bez sebemenších zaváhání, třesů či poryvů…

Město hudby 2/2016

 

… díky krásně vyrovnanému a naprosto klidnému vedení smyčce mladé violistky Kristiny Fialové se Sálem Martinů se nesl nádherný zvuk starého italského nástroje…

Opera plus 5/2015

 

… Ohnivý temperament Kristiny Fialové nesl koncert Janáčkovy filharmonie, která spolu s první dámou violy zahrála v Ostravě hudbu skladatele Miklóse Rózsy… () … poté vstoupila na scénu současná královna české violy Kristina Fialová a vzkřísila v Ostravě hudbu jednoho z největších filmových skladatelů…()… interpretace Fialové byla velmi racionální, sofistikovaná a přitom nesmírně pozorná. Zahrála violový koncert přesně, dynamicky úsporně a bez okázalých gest. Přitom hudební výstavbu koncertu vystihla velmi dobře…

Ostravan 3/2015

 

…Kristina Fialová disponuje výbornou technikou a krásným barevným tónem…

Hudební rozhledy 4/2014

 

…Výborná technika a koncentrovaný projev hudební projev nenechaly nikoho na pochybách, že se jedná o zralou sólistku….

Ostravan 12/2013

 

…Kristina Fialová zaujala posluchače svým vynikajícím hudebním cítěním. Niterným provedením Rapsodie –Koncertu pro violu a orchestr Bohuslava Martinů nás přesvědčila o tom, že se právem řadí k naším předním violistkám nastupující generace…

Talentinum, 11/2009

"…Berliozův Harold v Itálii zazněl netypicky na úvod a v jeho violovém partu se zaskvěla Kristina Fialová, vynikající mladá sólistka, která dokázala vytvořit patřičně zasněnou atmosféru sytým znělým tónem a absolutní zvukovou vyrovnaností a kázní bez sebemenších zaváhání, třesů či poryvů…"

Město hudby 2/2016

"…Vytříbený vkus Kristiny Fialové koresponduje s jejím interpretačním přístupem ke zvoleným skladbám a dává možnost uplatnění jejímu temperamentu, přirozené virtuozitě a procítěnému tónu…"

časopis Harmonie 10/2015

"…Poté vstoupila na scénu současná královna české violy Kristina Fialová a vzkřísila v Ostravě hudbu jednoho z největších filmových skladatelů…"

Ostravan 3/2015