Recenze

…Kristina Fialová je expertkou na přenášení emocí a síly ukryté v hudbě a provedení extatických pasáží první části Energicamente pro ni bylo naprosto přirozené…

Hudební rozhledy 11/2019

 

… Zvuk nástroje C. A. Testoreho z roku 1745 má kvalitu stradivárek a Fialová jej umí rozehrát ve všech rejstřících. Většina rychlých šestnáctinových pasáží na viole i violoncelle akusticky snadno zaniká (houslisté zlomyslně říkají, že jsou dobře vidět a špatně slyšet), v tomto případě však i se zcela otevřeným Petrofem z nich nezanikla jediná nota, což platilo  i v další skladbě…

Harmonie 4/2019

 

…Hudba obou skladatelů zde zní jako živé svědectví, které má schopnost abstraktními hudebními prostředky ilustrovat to dobré i to špatné v nás. A to je největší přínos nového alba Kristiny Fialové, která hermeneuticky ponornější cestou dospěla blíž k poznání nejen sebe sama a své kulturní identity, ale také k jasnému, interpretačně dokonale výstižnému názoru…

Milan Bátor, ČRo – Vltava 8/2018

 

…violistka Fialová je všeobecně oceňovaná za svůj výrazný interpretační projev, který vyzařuje temperamentem, brilantní tónovou kulturou a inteligencí celkové výstavby. Její dokonalá technika a obrovská muzikalita na sebe nenechaly dlouho čekat…

… Kristina Fialová pak ztělesnila báječně všechny atributy, které její hru předcházejí: přesnost, preciznost, entuziasmus, prožití každého tónu a překrásně modelované hudební fráze…

Ostravan 9/2017

 

…supraphonský debut Kristiny Fialové zjevil, vedle samozřejmé technické vytříbenosti, velký smysl pro stylovou věrnost vyvolených opusů a vyjádření střídmosti svědčící o zvládnutí tajemných sil nástroje…

Hudební Rozhledy 2/2017

 

…v pravém slova smyslu „něhyplná“ krása tónu violy, kreativní agogika a neutuchající proměny dynamiky a tempa daly Hindemithově hudbě nový posluchačsky přitažlivý rozměr…

Hudební Rozhledy 6/2016

 

…Berliozův Harold v Itálii zazněl netypicky na úvod a v jeho violovém partu se zaskvěla Kristina Fialová, vynikající mladá sólistka, která dokázala vytvořit patřičně zasněnou atmosféru sytým znělým tónem a absolutní zvukovou vyrovnaností a kázní bez sebemenších zaváhání, třesů či poryvů…

Město hudby 2/2016

 

… díky krásně vyrovnanému a naprosto klidnému vedení smyčce mladé violistky Kristiny Fialové se Sálem Martinů se nesl nádherný zvuk starého italského nástroje…

Opera plus 5/2015

 

… Ohnivý temperament Kristiny Fialové nesl koncert Janáčkovy filharmonie, která spolu s první dámou violy zahrála v Ostravě hudbu skladatele Miklóse Rózsy… () … poté vstoupila na scénu současná královna české violy Kristina Fialová a vzkřísila v Ostravě hudbu jednoho z největších filmových skladatelů…()… interpretace Fialové byla velmi racionální, sofistikovaná a přitom nesmírně pozorná. Zahrála violový koncert přesně, dynamicky úsporně a bez okázalých gest. Přitom hudební výstavbu koncertu vystihla velmi dobře…

Ostravan 3/2015

 

…Kristina Fialová disponuje výbornou technikou a krásným barevným tónem…

Hudební rozhledy 4/2014

 

…Výborná technika a koncentrovaný projev hudební projev nenechaly nikoho na pochybách, že se jedná o zralou sólistku….

Ostravan 12/2013

 

…Kristina Fialová zaujala posluchače svým vynikajícím hudebním cítěním. Niterným provedením Rapsodie –Koncertu pro violu a orchestr Bohuslava Martinů nás přesvědčila o tom, že se právem řadí k naším předním violistkám nastupující generace…

Talentinum, 11/2009

"…Milovníci temného, sametového zvuku violy si vychutnají tuto skvělou nahrávku královny české violy Kristiny Fialové …"

Klassik

"…violistka Fialová je všeobecně oceňovaná za svůj výrazný interpretační projev, který vyzařuje temperamentem, brilantní tónovou kulturou a inteligencí celkové výstavby. Její dokonalá technika a obrovská muzikalita na sebe nenechaly dlouho čekat…"

Ostravan

"…Kristina Fialová má sametový tón perfektní nejen pro lyrické pasáže…"

Gramophone