Czech Viola Sonatas (2016)

B. Martinů – Viola Sonata

K. Husa – Suita op.5 for Viola and Piano

V. Kalabis – Sonata for Viola and Piano op.84*

J. Feld – Sonata for Viola and Piano*

*world premiere recording

 

Tip Harmonie 2/2017

Kristina Fialová – viola

Igor Ardašev – piano

Recenze

…supraphonský debut Kristiny Fialové zjevil, vedle samozřejmé technické vytříbenosti, velký smysl pro stylovou věrnost vyvolených opusů a vyjádření střídmosti svědčící o zvládnutí tajemných sil nástroje…
Hudební Rozhledy 2/2017
...Violist Kristina Fialová’s tone is huge and her playing is bold and characterful with excellent intonation. She plays a 1745 Carlo Antonio Testore viola. Coupled with pianist Igor Ardašev’s expert playing on a Steinway grand piano, they make for a top-notch duo. I would be delighted to hear them in more mainstream repertoire...
Fanfare magazine 7/2017
...Fialová und Ardašev zelebrieren dieses Idiom mit höchster Leidenschaft und bemerkenswerter Energie. Das Ergebnis ist eine wirklich mitreißende CD, die den Hörer in eine Welt entführt, die ihm bisher kaum oder gar nicht bekannt gewesen sein dürfte...
Rondo magazine 7/2017
...On the whole, Fialová and Ardašev do their countrymen a good turn, enjoying every opportunity for high drama. Fialová has a velvety tone, perfect for the works’ lyricism...
The Gramophone 7/2017

"…Berliozův Harold v Itálii zazněl netypicky na úvod a v jeho violovém partu se zaskvěla Kristina Fialová, vynikající mladá sólistka, která dokázala vytvořit patřičně zasněnou atmosféru sytým znělým tónem a absolutní zvukovou vyrovnaností a kázní bez sebemenších zaváhání, třesů či poryvů…"

Město hudby 2/2016

"…Vytříbený vkus Kristiny Fialové koresponduje s jejím interpretačním přístupem ke zvoleným skladbám a dává možnost uplatnění jejímu temperamentu, přirozené virtuozitě a procítěnému tónu…"

časopis Harmonie 10/2015

"…Poté vstoupila na scénu současná královna české violy Kristina Fialová a vzkřísila v Ostravě hudbu jednoho z největších filmových skladatelů…"

Ostravan 3/2015